Language

 

==Faculty of Fisheries==
 
admin login
 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะประมง,คณะประมง
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
2 ตุลาคม 2558 [อ่านต่อ...]

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2558,คณะประมง
26 กันยายน 2558 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2558 "แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม" พี่น้องชาวมีนกรรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนนึ่ง พัฒนาคณะเราให้ร่มรื่นน่าอยู่ด้วยกัน
26 กันยายน 2558 [อ่านต่อ...]

คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงาน สวพ.มก.ครบรอบปีที่ 37,คณะประมง
2 ตุลาคม 2558 คณะประมง นำโดยคณบดี ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 37
2 ตุลาคม 2558 [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวทั้งหมด....]
 
 
 

โครงการ "คณิตศาสตร์คิดดีและเรื่องเล่าชาวมีนกร" ,คณะประมง
วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะประมง ได้จัดโครงการ "คณิตศาสตร์คิดดีและเรื่องเล่าชาวมีนกร" โดยตระหนักในความสำคัญในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกให้นิสิตมีทักษะในการคิดคำนวนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้จักความเป็นมาของคณะประมง และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ การศึกษา การใช้ชีวิตจากการบอกเล่าของรุ่นพี่มีนกร
24 กันยายน 2558 [อ่านต่อ...]
 

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2558 ,คณะประมง
24 กันยายน 2558 ภาพบรรยากาศ งาน "พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
24 กันยายน 2558 [อ่านต่อ...]
 

ภาพกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาโทโครงการแลกเปลี่ยน (ILP) ,คณะประมง
ภาพกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาโทคณะประมง ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/882670935113568/photos/pcb.912089028838425/912087282171933/?type=1&theater
22 กันยายน 2558 [อ่านต่อ...]
         
9/28/2015 ประกาศทุนการศึกษาคณะประมง
ทุนการศึกษาคณะประมง ประจำปี 2558 [อ่านต่อ...]
9/23/2015 ประกาศทุนการศึกษาคณะประมง
ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะประมง ประจำปี 2558 [อ่านต่อ...]
8/18/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตบางเขน
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558-2559 [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวนิสิตทั้งหมด....]


เพจใหม่ 2

Gallery...

 

 

© Allright reserved by  Faculty of Fisheries, Kasetsart University ,Bangkok Thailand