การฝึกงานนิสิต นักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร - หลักสูตรการเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ - หลักสูตรการเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน - หลักสูตรการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ เพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์น้ำวัยอ่อน นอกจากนั้นยังเสริมในด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่จำเป็นสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สถานีวิจัยประมงศรีราชาเป็นสถานีที่มุ่งเน้นการวิจัยและ
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเป็น ประโยชน์ต่อประชาชน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา เลขที่ 101/12 ม. 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3831-1379 , Fax 0-3831-2229 ต่อ 101-2 E-Mail : perna45@hotmail.com , ffisagia@ku.ac.th