ปลาการ์ตูนเป็นปลาทะเลสวยงามที่จัดอยู่ในครอบครัว Pomacanthidae ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยสีส้มแดงดำเหลืองและ มีขาวพาดกลางลำตัว13 แถบปลาการ์ตูนมักอาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ ทะเลในลักษณะการพึ่งพากันโดยปลาการ์ตูนอาศัยดอกไม้ทะเลซึ่งจะมีเข็มพิษอยู่บริเวณหนวดเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนศัตรูขณะเดียวกันดอกไม้ทะเลก็จะได้รับอาหารจากเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ปลาการ์ตูนกินเหลือไว้ปลาการ์ตูนทั่วโลกที่มีการสำรวจพบว่าสามารถจำแนก ออกได้เป็น 2 สกุล 28 ชนิด ได้แก่ สกุล Amphiprion จำนวน 27 ชนิด และ สกุล Premnas อีก 1 ชนิด สำหรับประเทศไทย ปลาการ์ตูนที่พบมีอยู่ 7 ชนิด โดยแบ่งเป็น 1.ปลาการ์ตูนื้พบในฝั่งอ่าวไทย มี 2 ชนิด ได้แก่ - ปลาการ์ตูนอานม้า - ปลาการ์ตูนอินเดียแดง 2.ปลาการ์ตูนที่พบในฝั่งอันดามัน มี 5 ชนิด ได้แก่ - ปลาการ์ตูนส้มขาว - ปลาการ์ตูนอินเดียน - ปลาการ์ตูนลายปล้อง - ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง - ปลาการ์ตูนแดงดำ
ปลาการ์ตูนส้มขาว (False clown anmeone fish) amphiprion ocellaris
ปลาการ์ตูน (Black clown anemone) Amphiprion ocellaris
ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า (Orange clown fish) Amphiprion percula
ปลาการ์ตูนแบล็ค เพอร์คูล่า (Black orange clownfish) Amphiprion percula
ปลาการ์ตูนอานม้า (Saddleback anemone fish) Amphion polymnus
ปลาการ์ตูนลายปล้อง (Clark’s anemonefish) Amphion clankii
ปลาการ์ตูนแก้มหนาม หรือ ปลาการ์ตูนแดง หรือ ปลาการ์ตูนทอง (Spine cheek anemonefish) premnas biaculeatus
ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 80 บาท/ตัว , 70 บาท/10ตัว , 60 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 150 บาท/ตัว , 130 บาท/10 ตัว ,110 บาท /100 ตัว
แบบ A ลายธรรมดา ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 600 บาท/ตัว , 500 บาท/10ตัว , 400 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 850 บาท/ตัว , 750 บาท/10 ตัว , 650 บาท /100 ตัว
แบบ ฺฺB สายแปลก/สามสี ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 750 บาท/ตัว , 600 บาท/10ตัว , 500 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 1,000 บาท/ตัว , 850 บาท/10 ตัว , 750 บาท /100 ตัว
แบบ A ลายธรรมดา ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 130 บาท/ตัว , 110 บาท/10ตัว , 100 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 250 บาท/ตัว , 220 บาท/10 ตัว , 200 บาท /100 ตัว
แบบ B ลายแปลก ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 280 บาท/ตัว , 250 บาท/10ตัว , 200 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 400 บาท/ตัว , 350 บาท/10 ตัว , 300 บาท /100 ตัว
แบบ A ดำธรรมดา ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 180 บาท/ตัว , 150 บาท/10ตัว , 130 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 250 บาท/ตัว , 220 บาท/10 ตัว , 200 บาท /100 ตัว
แบบ B ดำเข้ม ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 300 บาท/ตัว , 280 บาท/10ตัว , 250 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 450 บาท/ตัว , 420 บาท/10 ตัว ,400 บาท /100 ตัว
ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 200 บาท/ตัว , 180 บาท/10ตัว , 150 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 350 บาท/ตัว , 330 บาท/10 ตัว ,300 บาท /100 ตัว
 ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 200 บาท/ตัว , 180 บาท/10ตัว , 150 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 350 บาท/ตัว , 330 บาท/10 ตัว ,300 บาท /100 ตัว
แบบ A การ์ตูนแดง ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 300 บาท/ตัว , 280 บาท/10ตัว , 250 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 450 บาท/ตัว , 420 บาท/10 ตัว ,400 บาท /100 ตัว
แบบ B การ์ตูนทอง ขนาด 2.5 cm. (1 นิ้ว) ราคา 380 บาท/ตัว , 350 บาท/10ตัว , 300 บาท /100ตัว ขนาด 3.5 cm. (1.5 นิ้ว) ราคา 700 บาท/ตัว , 600 บาท/10 ตัว ,500 บาท /100 ตัว

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาด สี และสายพันธุ์

สถานีวิจัยประมงศรีราชา เลขที่ 101/12 ม. 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3831-1379 , Fax 0-3831-2229 ต่อ 101-2 E-Mail : perna45@hotmail.com , ffisagia@ku.ac.th