สถานีวิจัยประมงศรีราชา เลขที่ 101/12 ม. 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3831-1379 , Fax 0-3831-2229 ต่อ 101-2 E-Mail : perna45@hotmail.com , ffisagia@ku.ac.th