เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30น.
เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin


Kasetsart University Fisheries Research Bulletin is a peer-reviewed journal of Faculty of Fisheries, Kasetsart University which publishes original research articles, short communication or invited reviews article on Fisheries Science and related topics. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin is issued three times per year (January - April, May - August, September - December). Articles from researchers worldwide are welcomed.
Contributions

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin publishes articles on problems and issues in fisheries science and related topics. Acceptable topics include ecosystem and population dynamics, resource assessment, fishing gear technology, fish processing, socioeconomics, farming systems, breeding, nutrition, fish health, pollution and aquatic resources management. Articles may be research papers, short communications or invited reviews

                                                      

          40 (1) : January - April 2016
1) Effect of Formic Acid, β-Carotene and Vitamin E on Growth, Survival and Prevention to
Vibrio parahaemolyticus in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
 

Narupanat Yowaphui, Tirawat Rairat and Niti Chuchird 
 
2) Effect of Microorganisms on Production and Cost-Benefit Analysis of Intensive Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture  
Mongkhon Primphon, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan 
 
3) Feeding Selection on Mollusk by the Indochinese Molluscivorous Catfish (Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000) in the Mun River, Thailand  
Chaiwut Grudpan1,2, Piyathap Avakul3 and Uthaiwan Kovitvadhi1 
 
4)  Heavy Metal Contamination in Indochinese Molluscivorous Catfish (Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000) from Mun River Basin, Ubon Ratchathani Province  
Jarungjit Grudpan1,2 and Kantimanee Phanwichien Pradermwong1 
 
5)  Water Quality Control in Tilapia Closed Culture System Using Filter Feeding Freshwater Clam (Pilsbryoconcha exilis compressa)  
Theeranuch Wedsuwan1, Wanna Musig2 and Yont Musig1 
 
          39 (3) : September - December 2015
1)  Temporal Variation of Microzooplankton Community in Prasae Estuary, The Gulf of Thailand 
Pailin Jitchum and Teerapong Duangdee 
 
2)  Correlation of Spawning Season and Maturational Parameters, Expression Levels of Vitellogenin Genes in Notopterus notopterus and Anematichthys armatus in Kwan Phayao, Thailand 
Dutrudi Panprommin , Santiwat Pithakpol, Siriluck Valunpion and Kanyanat Soontomprasit 
 
3)  Effect of Salinity on Previtellogenic Development of Female Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 
Ekachai Duangjai, Wanvipa Suthikrai , Narongsak Puanglarp, Prapansak Srisapoome I, Panida Unagul and Orapom Meunpo11 
 
4)  Pilot Survey of Corallimorpharian (Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand 
Bancha Nilkerd, Akarapong Swatdipong, Jintana Salaenoi1 and Suriyan Tunki.ijanukij 
 
5)  Water Quality and Growth Performance of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) Comparisons in Two Type of Water Recirculating System and a Water Exchange System 
Chumpol Srithong, Yont Musig, Nonthavit Areechon and Wara Taparhudee 
 
          39 (2) : May-August 2015
1)  Effect ofDietary Polyphenol-Rich Feed Additive from Grape Pomace on Growth, Survival and Tolerance to Vibrio Infection in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 
Hataitip Niyamosatha, Niti Chuchird and Tirawat Rairat* 
 
2)   Guidelines for Blue Swimming Crab (Portunuspelagicus Linnaeus, 1758) Stock Enhancement of a Fishery Community in Trang Province, Andaman Sea Coast of Thailand 
Rattanapom Anantasuk* and Thongchai Nitiratsuwan 
 
3)  The Effects of Climate Variation on Fisheries and Coastal Aquaculture 
Urairathr Nedtharnn 
 
4)  The Role of Genetics in Managing Declining Fisheries Resources 
Eric Hallerman 
 
 
[See all ....]

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900