::Faculty of Fisheries - Kasetsart University::  Home  Curriculum  Faculty  Personnel   Student   Alumni  News  Research & Seminar  Map  
 

Fisheries Preview
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา/ปณิธาน
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตร
ผู้บริหาร
บุคลากร
นิสิต

Department
ภาควิชาการจัดการประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สำนักงานเลขานุการ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ


Kasetsart University Fisheries Research Bulletin


Kasetsart University Fisheries Research Bulletin is a peer-reviewed journal of Faculty of Fisheries, Kasetsart University which publishes original research articles, short communication or invited reviews article on Fisheries Science and related topics. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin is issued three times per year (January - April, May - August, September - December). Articles from researchers worldwide are welcomed.

Contributions
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin publishes articles on problems and issues in fisheries science and related topics. Acceptable topics include ecosystem and population dynamics, resource assessment, fishing gear technology, fish processing, socioeconomics, farming systems, breeding, nutrition, fish health, pollution and aquatic resources management. Articles may be research papers, short communications or invited reviews.

 

Volume 38 (3) : September-December 2014

1) Characterization of Refined Oils from Atlantic Salmon Belly as Affected by Degunmming
Wanwimol Klaypradit, Wanchai Worawattanamateekul, Takunarat Taksima and Watinee Intharapongnuwat

2) Effect of Dietary Organic Acids and Astaxanthin on Growth, Survival and Tolerance to Vibrio Infection in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamai)
Phitsanu Rorkwiree, Niti Chuchird and Wara Taparhudee

3) Growth and Feeding Behaviour of Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) and Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931) in Added-Substrate and No-Added-Substrate Cages
Wirat Jiwyam

4) Morphological and Genetic Variations in Rough Red Eye Crab, Eriphia smithii (MacLeay 1838) from Samaesarn Islands Thailand
Ade Yamindago and Nongnud Tangkrock-olan

Volume 38 (2) : May-August 2014

1) Burrow Configuration and Utilization of the Blue-Spotted Mudskipper, Boleophthalmus boddarti Caught in Soc Trang, Vietnam
Quang Minh Dinh, Nguyen Thi Tra Giang, Ngo Nha Lam Duy, Dang Hoang Dong and Lam Trung Hau

2) Changes in Serum Concentration of Dopamine, 17B-Estradiol and Progesterone During Reproductive Cycle of Gunther's Walking Catfish (Clarias macrocephalus)
Bundit Ratanasatian, Narongsak Puanglarp and Oraporn meunpol

3) Increasing Population of Blue Swimming Crab (Portunnus pelagicus Linnaeus, 1758) Through Stock Enhancement: A Case Study in Boonkong Bay, Sikao District, Trang Province, Thailand
Thongchai Nitiratsuwan, Kansinee Panwanitdumrong and Chansawang Ngampongsai

4) Reproductive Biology of the Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in the Coastal Watera of Trang Province, Southern Thailand
Apirak Songrak, Winai Bodhisuwan, Niracha Yoocharern, Wuttichai Udomwong and Thanitha Darbanandana


Volume 38 (1) : January-April 2014

1) Effect of Dietary Astaxanthin and Background Color on Pigmentation and Growth of Red Cherry Shrimp, Neocaridina heteropoda
Nongnuch Laohavisuti and Useharee Ruangdej

2) Efficient Clarification of the Hepatopancreatic Homogenate of Red Shrimp During the Recovery of Crude Alkaline Phosphataes
Krishna Prasad Nooralabettu|

3) Nutritional Value of Green Seaweeds Ulvarigida and Ulvaintestinalis
Nopparat Mahae, Wanninee Chankaew and Vatcharee Seechamnanturakit

4) The Use of Synthetic and Natural Carotenoid in Diet for Color Enhancement on Red Cherry Shrimp Neocaridina heteropoda
Uscharee Ruangdej and Nongnuch Laohavisuti

Volume 37 (3) : September-December 2013

1) Filter Feeding by Blood Cockle, Anadara granosa, for Water Quality Improvement in Close Culture System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vanamei)
Somprasong Wittayanupakorn, Wanna Musig and Yont Musig

2) Filter Feeding of Freshwater Mussel, Ensidens ingallsianusingallsianus, for Water Quality Control in Tilapia Closed Culture Syatem
Wanna Musig, Suban Satienjit and Yont Musig

3) The Effects of Probiotic, B-1, 3-glucan and Organic Acid on Pacific white shrimp's (Litopenaeus vanamei) Immune System and Survival upon Challengewith Vibrio harveyi
Pajaree Jueliang, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

4) Species Assemblages of Fish Larvae and Juveniles during Flood Season at Bang Phra Reservoir, Chon Buri Province, THAILAND
Parawadee Ausawamanasak, Charumas Meksumpun and Santi Poungcharean

Volume 37 (2) : May-August, 2013

1) Assimilation of particulate organic matter, particulate organic nitrogen, and particulate organic phosphorus from filtered green microalgae (Tetraselmis sp.) by green mussel (Perna viridis)
Somsak Pattananantapan, Wanna Musig and Yont Musig

2) Study on the Efficiency of Three Different Feeding Techniques in the Culture of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
Tanthip Napaumpaiporn, Niti Chuchird and Wara Taparhudee

3) ELight Traps Fishering in Sungai Sipai Flood Swamp of Indonesia: Recommendations for Future study
Ahmadi and Ahmad Rizini

4) Development of Crab Framing: The Complete Cycle of Blue Swimming Crab Culture Program (CBSC Program) in Thailand
Vuttichai Oniam and Wasana Arkronrat

Volume 37 (1) : January-April, 2013

1) First Finding ogf High Infestation of Nemesis robusta on Gill Filaments of Alopias pelagicus from the Andaman Sea,Thailand
Watchariya Purivirojkul, Phithak Chaidee and Thanitha Thapanand-Chaidee

2) Removal of Total Particulate Matter, Paticulate Organic Matter, Particulate Nitrogen, Paticulate Phosphorus and Phytoplankton from Eutrophic Water by a Freshwater Bivalve Mollusk, Pilsbryoconcha exilis compressa
Wanna Musig and Yont Musig

3) Effect Sangrovit WS on Growth, Survival and Prevention of Vibrio harveyi in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)

Tirawat Rairat, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

4) Crab Bank Implementation: Case Study of the Blue Swimming Crab Bank in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand

Wasana Arkonrat, Vutthichai Oniam, Natcha Hengcharoen and Kamonthip Pradubtham

Volume 36 (3) : September-December, 2012

1) Catch Efficiency of Low-Powered Incandescent Light and LED Light Traps Fishing in Barito River of Imdonesia
Ahmadi and Ahmad Rizani

2) Characterization and Ontogenic Development of Digestive Enzymes in Blue-Spotted Grouper (Plectropomus leopardus Lecepide, 1802) Larvae
Parinya Sutthinon, Wara Taparhudee, Karun Thongprajukaew, Uthaiwan Kovitvadhi and Kanokwan Sansuwan

3) Effect of Hot-Water Extract from Sargassum sp. on Antibacterial Activity, Non-specific Immunity and TBARs Production on Asian Seabass (Lates calcarifer, Bloch)

Monsuang Yangthong, Jumroensri Thawonsuwan, Nongporn Hutadilok-Towatana and Wutiporn Phromkunthong

4) Seasonality of Gill Monogeneans in Red Hybrid Tilapia (Oreochromis sp.) Cage Culture Systems in Central Thailand

Rungrawee Thongdon-A, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird

Volume 36 (2) : May, 2012

1) A Study on the Effect of Bacillus spp. to Control the Pathogeniic Bacteria in Aquaculture
Sanghamtira Nayak, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird and Supranee Pungpang

2) Effect of Activate DA on Growth, Survival and the Total Number of Bacteria and Vibrio spp. in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)

Worrawut Walla, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan


3) Filtration Rates of Tropical Freshwater Bivalve Mollusks: Pilsbryoconcha excilis compressa, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Corbicula boudoni and Corbicula moreletiana

Yont Musig, Wanna Musig and Suban Satienjit

4) Growth-ration Relationship and Conversion Efficiency of Juvenile Hemibagrus nemurus

Wirat Jiwyam

Volume 36 (1) : January, 2012

1) Acute Toxicity of Niclosamide on Creeper Shell (Cerithidea cingulata) and Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Postlarvae
Tanthip Napaumpaiporn, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird

2) Effect of Vibrio spp. in White Feces Infected Shrimp in Chantaburi, Thailand

Montagan Somboon, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird


3) Effect of estrogenic exposure on sex reversal and growth of common lowland frog
(Rana rugulosa)

Anuwat Uppanunchai, Kanjana Payooha, Praneet Ngamsnae, Rex A. Dunham and Thanathip Lamkom

4) Growth Performance and Production Cost of Commercial Microalgae Culture under Laboratory Conditions with Different Aeration Settings

Wasana Arkronrat and Vutthichai Oniam

Volume 35 (3) : September, 2011

1) Effect of Dissolved Oxygen Levels on Growth, Survival and Immune Response of of Juvenile Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei
Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojku, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

2) Effect of Water and Soil Qualities on Phytoplankton Die-offs in Intensive Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Cultured Ponds

Jariyavadee Suriyaphan, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird and Wara Taparhudee


3) Effect of Yeast Cell Debris on Growth, Survival and Disease Resistance of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei
Arisa Srimarksuk, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan and Watchariya Purivirojkul

4) Evaluation of the Effect of Sediment Resuspension on Water Quality and Cultured Shrimp

Yont musig and Domrong Lohalaksnadech

Volume 35 (2) : May, 2011

1) Mortality Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Caused by Cannibalism
Vutthichai Oniam, Wara Taparhudee, Suriyan Tunkijjanukij and Yont Musig

2) Use of Spirulina-enriched Blood Clam (Anadara granosa) instead of Sand Worm a Fresh-food Maturation Diet in Balck Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock

Pattama Wiriyapattanasub, Chalor Limsuwan, Chatcharee Kaewsuralikit, Niti Chuchird and Prayoon Hongrat


3) Status of Integrated Agriculture-Aquaculture (IAA) Systems in Northeast Thailand: Nong Khai Province
Wirat Jiwyam

4) Cryopreservation of Bagrid Catfish Hemibagrus wyckioides Spermatozoa
Wisanuporn Ratanatrivong, Wara Taparhudee, Ruangvit Yoonpundh and Prapansak Srisapoome

Volume 35 (1) : January, 2011

1) An Analysis of Thai Shrimp Farms' Compliance to the GLOBALG.A.P Standard
Thitiwat Leepaisomboon, Rattanawan Mungkung, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

2) Mangrove Vegetation Zones in Ranong Coastal Wetland Ecosystem, Thailand

Puvadol Doydee and Inocencio E. Buot Jr

3) Yellow head virus outbreaks in intensive freshwater culture of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand and its experimental infection at different salinity levels

Apiruedee Songsuk, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Kesinee Laisuthisan, Temdoung Somsiri, Puttharat Baoprasertkul, Piyanuch Prompamorn, Kanittada Thongkao and Saengchan Senapin

Volume 34 (3) : September, 2010

1) Effect of Stocking Density and Fixed-feeding Level on Growth and Survival Rate of Pangasius bocourti Sauvage, 1880 Reared in Hapas, Suspended in Fertilized Ponds
Wirat Jiwyam, Thongchai Chanpasri and Nisarat Tippayadara

2) Effect and interactions of monosex culture and chelipe removal on growth performance of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (De Man 1879), raised in cages
Praneet Ngamsnae and Saman Jongthep

3) Evaluation of teaseed cake as a piscicide for the culture of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
Yont Musig

4) Variability of ChlorophyII-a and SST at Regional Seas Level in Thai Waters using Satellite Data
Puvadol Doydee, Sei-Ichi Saitoh and Keitaro Matsumoto

Volume 34 (2) : May, 2010

1) Cold Preservation of Chironomid Larvulae (Chironomus fuscipes Yamamoto, 1990): Nutritional Vlaue and Potential for Climbing Perch (Anabas testudineaus Bloch, 1792) Larval Nursing
Nithas Thipkonglars, Wara Taparhudee, Methee Kaewnern and Khamchai Lawonyawut

2) Effect of High Water Temperature on the Elimination of White Spot Syndrome Virus in Juveniles of Litopenaeus vannamei
Sutee Wongmaneeprateep, Niti Chuchird, Puttharat Baoprasertkul, Piyanuch Prompamorn, Kanittada Thongkao and Chalor Limsuwan

3) Fish Assemblage Patterns in Littoral Zone of Nam Oun Reservoir, Sakon Nakhon Province, Thailand
Ruamruedee Panchan

4) The Effect of Sodium Bicarbonate Concentrations on Growth and Biochemical Composition of Chaetoceros gracilis Schutt
Pornpimol Pimolrat, Sataporn Direkbusarakom, Charurat Chinajariyawong and Sorawit Powtongsook

Volume 34 (1) : January, 2010

1) Gronadotropin-releasing hormone (GnRH) genes in fish
Thanathip Lamkom

2) Growth and Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds
Vutthichai Oniam, Umphon Buathee, Likhit Chuchit and Tepabut Wechakama

3) How to Prevent High Feed Conversion Ratio in Shrimp Farming
Chalor Limsuwan

4) Status of Marine Fisheries Resouces in Mynmar Water: Esimates from Bottom Trawl Survey

T. Thapanand-Chaidee, U. Myint Pe and I. Chanrachkij

Volume 33 (3) : September, 2009

1) Ecological Study of True Mangrove Structure along Andaman Coastline of Ranong, Thailand
Monton Anongponyoskun and Puvadol Doydee

2) Isolation and Characterization of Chitinase from Marine Bacteria

Attawut Khantavong, Suriyan Tunkijjanukij, Sunan Patarajinda and Attaya Kangsuwan

3) Laboratory Scale Evalution of a Treatment System for Effluents from Hybrid Catfish Ponds

Dusit Aue-umneoy and Yont musig

4) Small Scale Aquaculture: A Case Study on Giant Gouramy (Osphronemus gouramy) Culture in Uhai Thani Province, Thailand
Satid Chatchaipun, Chidchanok Niyomthai, Somporn Isvilanonda and Uthairat Na-Nakorn

Volume 33 (2) : May, 2009

1) Replacement of fish oil and fish meal with Shizochytrium sp. oil amd soybean meal in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) diets
Thasanee Nonwachai, Watchareeya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

2) Efficient Cryopreservation of Humpback Grouper, Cromileptes ailivelis (Valenciennes, 1828) Spermatozoa
Nipon Sean-in, Renu Yahsiro, Suriyan Tunkijjanukij and Samorn Ponchunchoovong

3) Genetic Diversity of the Vulnerable Pangasius sanitwongsei using Microsatellite DNA and 16S rRNA

Uthairat Na-Nakorn, Srijanya Sukmanomon, Supawadee Poompuang, Panya Saelim, Nobuhiko Taniguchi and Masanishi Nakajima

4) Ultrastructure of the microporidian Thelohania (Agmasoma) penaei in the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Keisinee Laisutisan, Satit Prasertsri, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

Volume 33 (1) : January, 2009

1) Gut ontent Analysis of Pangasiid Catfish, Helicophagus waandersii Bleeker, 1858 from the Mekong River: a Preliminary Report
Wirat Jiwyam and Nisarat Tippayadara

2) Toxicity of Formalin, Calcium Hypochlorite and Copper Sulfate to Chaetoceros calcitrans
Yont Musig, Jamaree Rakbanglaem and Arunee Rodloy

3) Effect of DVAQUA on the Growth, Survival and Immune Charecteristics of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
Chayaporn Tipsemongkul, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan

4) Community Structure and Abundance of Epipelagic Copepods in a Shallow Protected Bay, Gulf of Thailand
Pailin Jitchum and Ladda Wongrat

Volume 32 (3) : September, 2008

1) Quality and Charecteristics of Effluents from Hybrid Catfish Ponds

Yont Musig and Dusit Aue-umneoy

2) Growth, Survival Rate and Production Cost of Juvenile Milkfish (Chanos chanos, Forskal) Culture with Three Different Live Feeds
Vutthichai Oniam, Tepabut Wechakama and Amnat Srisupavadee

3) The Use of Selected Lactic Acid Bacteria Isolates for Acceleration of Fermented Fish (Pla-ra) Process

Chalantorn Vichaslip, Mathana Sangjindavong and Pongtep Wilaipun

4) Calculating the Feed Oxygen Demand (FOD) of Aquafeeds

Claude E. Boyd

Volume 32 (2) : May, 2008

1) Contribution of mollusc culture to control eutrophication in the coastal bay: a case study of Bandon Bay, Surat Thani, Thailand
M. Kaewnern, A. Yakupitiyage

2) Distribution of Polypisthocotyleans in Some Marine Fish from the Gulf of Thailand, Chonburi Province
Watchariya Purivirojkul

3) Effect of Aquanin Plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) on the Growth, Survival and Immune Charecteristics of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei  )
Phanwalai Jantarapan, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird

4) Microsatellite Variation among Domesticated Populations of Channel (Ictalurus punctatus ) and Blue Catfish (I.furcatus )
Thanathip Lamkorn, Huseyin Kucuktas, Zhanjiang Liu, Ping Li, Uthairat Na-Nakorn, Sirawut Klinbunga, Alison Hutson, Atra Chaimongkol, Joseph Ballenger, Gloria Umali and Rex A. Dunham

Volume 32 (1) : January, 2008

1) Effect of Salinty and pH on the Growth of Blue-Green Alage, Oscillatoria    sp. and Microcystis    sp., Isolate from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei  ) Ponds
Somchai Wangwibulkit, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird

2) The Evolution on the Use of Formalin to Neutralize Ammonia in Freshwater and Saltwater and its Effect on Hybrid Catfish and Giant Tiger Prawn (Panaeus monodon  Fabricius)
Yont Musig and Supavadee Koydol

3) Fecundity Relationship, Maturity Size and Spawning Season of Shark Catfish Helicophagus    waandersii Bleeker, 1858 in the Mun River, Thailand
Thanitha Thapanand-chaidee

4) Changes of Andaman Sea Coastal Resources and Fishing Activities after Tsunami 2004
Sangtien Ajjimangkul and Jantra Srisomwong

5) Quality of Fish Ball From Surimi as Affected by Starch and Sterilizing Conditions
Jiraporn Runglerdkriangkrai, Kriangsak Banlue and Ningnuch Raksakulthai

Volume 31 : June, 2007

1) Effect of Ionic Concentrations on Survival and Growth of Penaeus monodon    Reared in Low-Salinity Waters
Nitis Pattarakulchai, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird and Wara Taparhudee

2) A Study of the Efficiency of Ozone for the Removal of BOD5 and Organic Matter in Shrimp Pond Effluents
Chanin Sangrungruang and Yont Musig

3) A Comparison Study on Production and Plankton between Two Water Exchange Rate of Recirculating Shrimp Culture (Penaeus monodon ) System Using Low Salinity Water
Tanyanan Kaweekityota, Wara Taparhudee, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird

4) Effect of Soacking in Water at Diffrent Temperature and Time on Color of Cooked Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei ) Raised under Low and Normal Salinity Waters
Dechanarth Thongphitak, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Nongnuch Raksakulthai and Nantipa Pansawat

Volume 30 : December, 2006

1) Composition and Distribution of Zooplankton in the Pasak Jolasid Reservoir, Lop Buri Province
Issarapon Jithlang and Ladda Wongrat

2) A Comparative Study of Different Methods for Larval Selection on Survival Rate, Growth and Yield of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)
Supakorn Pattanavivat, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird and Nitis Pattarakulchai

Volume 29 : June, 2006


1) Study on the Larval Development of the Creeper Snail, Cerithium sp. Bruguiere

Krissana Rattanarpa, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird

2) Study on the Species Composition and Abundance of Plankton, Water Quality and Stomach Contents of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone,1931) Reared in Low Salinity Conditions

Pattamaporn Laokiatsophon, Chalor Limsuwan, Wara Teparhudee and Niti Chuchird

3) Effect of Stocking Density on Survival Rate and Bacterial Compositions in the Larval Rearing of the Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)
Supamas Sriwongpuk, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan and Temdoung Somsiri

     
 
          © 2007 Faculty of Fisheries, Kasetsart University All Rights Reserved.